قالب ماهی ها برای بلاگ فا
درخواست فیلم دانلود سریال جدید دانلود فیلم ایرانی دانلود فیلم خارجی
 • دانلود آهنگ جدید سحر به نام دو نفره

  دانلود آهنگ جدید سحر به نام دو نفره

 • دانلود آهنگ جدید اپیکور به نام بیا وسط

  دانلود آهنگ جدید اپیکور به نام بیا وسط

 • دانلود آلبوم جدید ابی به نام لاله زار

  دانلود آلبوم جدید ابی به نام لاله زار

 • متن ترانه بابک جهانبخش به نام زندگی ادامه داره

  متن ترانه بابک جهانبخش به نام زندگی ادامه داره

 • متن ترانه مهراد جم به نام شیک پیک

  متن ترانه مهراد جم به نام شیک پیک

 • متن ترانه شبی که ماه کامل شد از محسن چاوشی

  متن ترانه شبی که ماه کامل شد از محسن چاوشی

 • دانلود آهنگ جدید شهرام شکوهی به نام عشق ممنوع

  دانلود آهنگ جدید شهرام شکوهی به نام عشق ممنوع

 • متن ترانه باید رفت از رستاک

  متن ترانه باید رفت از رستاک

 • متن آهنگ جدید شهاب تیام به نام ماجرا

  متن آهنگ جدید شهاب تیام به نام ماجرا

 • متن آهنگ جدید معین به نام با من بمون

  متن آهنگ جدید معین به نام با من بمون

تبلیغات در سایت تبلیغات در سایت
قالب ماهی ها برای بلاگ فا
 • تاریخ ارسال : جمعه 29 فروردين 1393
 • بازدید : 128 مشاهده

قالب ماهی ها برای بلاگ فا

--><html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta http-equiv="expires" content="-1" /> <meta name="description" content="<-BlogTitle->" /> <meta name="keywords" content="" /> <title><-BlogTitle-></title> <base target="_blank" /> <style type="text/css" media="all"> body {background-image: -webkit-linear-gradient(top,#95E4FF,#95E4FF,#00BFFF,#0366B5); background-image: -moz-linear-gradient(top,#95E4FF,#95E4FF,#00BFFF,#0366B5); background-image: -o-linear-gradient(top,#95E4FF,#95E4FF,#00BFFF,#0366B5); word-wrap:break-word; font-family:tahoma, sans-serif; font-size:13px; color:#0366B5;} #Granny {width:750px;} ::-webkit-scrollbar {width:5px;} ::-webkit-scrollbar-track {background:#fff; border:1px solid #999;} ::-webkit-scrollbar-thumb {background:#00BFFF; border-left:1px solid #999;} ::-moz-scrollbar {width:5px;} ::-moz-scrollbar-track {background:#fff; border:1px solid #999;} ::-moz-scrollbar-thumb {background:#00BFFF; border-left:1px solid #999;} li {color:#00BFFF;} a {text-decoration:none; color:#00BFFF;} a:hover {color:#DA2525;} #HeaderCont {direction:rtl; padding:5px; font-size:17px; color:#fff; text-shadow:0px 0px 3px #fff; text-align:left;} #HeaderInn {direction:rtl; padding:5px; font-size:14px; color:#0366B5; text-shadow:0px 0px 3px #0366B5; margin-bottom:10px; text-align:left;} .OnePost {direction:rtl;} .OnePost img {max-width:520px;} .TopPost {color:#00BFFF; float:left; font-size:12px; text-align:left; direction:rtl; padding:5px;} .MidPost {padding:5px;} .BotPost {padding:5px; text-align:left; font-size:12px;} .TitleHeaderPost {font-size:14px; text-align:right; padding:5px;} .PostTextBody {direction:rtl; padding:5px; font-size:13px; color:#000; text-align:right; line-height: 150%; } .PostSep {background:transparent url("http://s1.picofile.com/file/7877997846/257_10.png"); height:13px;} #Display {direction:rtl;} #SideCol {width:25%; float:right;} #MainCol {background:#fff; box-shadow:0px 0px 7px 3px #fff; border-radius:0.6em; width:73%; float:left;} .Box {background:#fff; box-shadow:0px 0px 7px 3px #fff; border-radius:0.6em; width:73%; float:left; padding:5px; display:none; text-align:right;} .Title {width:75px; color:#fff; padding-top:25px; padding-right:5px; height:50px; font-size:14px;} .Box img {max-height:170px;} </style> <script type="text/javascript" langauge="javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" language="javascript"> <!-- function GetBC(lngPostid) { var intTimeZone="<-BlogTimeZone->", strBlogId="<-BlogId->", intCount=-1, strResult=""; try { for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2) { if (BlogComments[i]==lngPostid) intCount=BlogComments[i+1] ;} } catch(e) {} if (intCount == -1) strResult="CM's"; if (intCount == 0) strResult="CM's"; if (intCount == 1) strResult="1CM"; if (intCount > 1) strResult=intCount + "CM"; var strUrl = "/comments/?blogid=" + strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone; var strResult = "<a href="javascript:void(0)" target="_self" onclick="javascript:window.open('"+strUrl+"','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,width=500px,height=500px')" >"+strResult+"</a>" ; document.write(strResult);} function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; } // --> $(document).ready(function(){ $("#MenuT").click(function(){ $("#Menu").fadeToggle(500); $("#About").fadeOut(0); $("#Cat").fadeOut(0); $("#MainCol").fadeOut(0); $("#Tag").fadeOut(0); $("#Links").fadeOut(0); $("#Archive").fadeOut(0); $("#Other").fadeOut(0); $("#Authors").fadeOut(0); }); $("#AboutT").click(function(){ $("#About").fadeToggle(500); $("#Menu").fadeOut(0); $("#Cat").fadeOut(0); $("#MainCol").fadeOut(0); $("#Tag").fadeOut(0); $("#Links").fadeOut(0); $("#Archive").fadeOut(0); $("#Other").fadeOut(0); $("#Authors").fadeOut(0); }); $("#AuthorsT").click(function(){ $("#Authors").fadeToggle(500); $("#Menu").fadeOut(0); $("#About").fadeOut(0); $("#Cat").fadeOut(0); $("#MainCol").fadeOut(0); $("#Tag").fadeOut(0); $("#Links").fadeOut(0); $("#Archive").fadeOut(0); $("#Other").fadeOut(0); }); $("#CatT").click(function(){ $("#Cat").fadeToggle(500); $("#Menu").fadeOut(0); $("#About").fadeOut(0); $("#MainCol").fadeOut(0); $("#Tag").fadeOut(0); $("#Links").fadeOut(0); $("#Archive").fadeOut(0); $("#Other").fadeOut(0); $("#Authors").fadeOut(0); }); $("#TagT").click(function(){ $("#Tag").fadeToggle(500); $("#Menu").fadeOut(0); $("#About").fadeOut(0); $("#Cat").fadeOut(0); $("#MainCol").fadeOut(0); $("#Links").fadeOut(0); $("#Archive").fadeOut(0); $("#Other").fadeOut(0); $("#Authors").fadeOut(0); }); $("#LinksT").click(function(){ $("#Links").fadeToggle(500); $("#Menu").fadeOut(0); $("#About").fadeOut(0); $("#Cat").fadeOut(0); $("#MainCol").fadeOut(0); $("#Tag").fadeOut(0); $("#Archive").fadeOut(0); $("#Other").fadeOut(0); $("#Authors").fadeOut(0); }); $("#MainT").click(function(){ $("#MainCol").fadeToggle(500); $("#Menu").fadeOut(0); $("#About").fadeOut(0); $("#Cat").fadeOut(0); $("#Tag").fadeOut(0); $("#Links").fadeOut(0); $("#Archive").fadeOut(0); $("#Other").fadeOut(0); $("#Authors").fadeOut(0); }); $("#ArchiveT").click(function(){ $("#Archive").fadeToggle(500); $("#Menu").fadeOut(0); $("#About").fadeOut(0); $("#Cat").fadeOut(0); $("#Tag").fadeOut(0); $("#Links").fadeOut(0); $("#MainCol").fadeOut(0); $("#Other").fadeOut(0); $("#Authors").fadeOut(0); }); $("#OtherT").click(function(){ $("#Other").fadeToggle(500); $("#About").fadeOut(0); $("#Cat").fadeOut(0); $("#MainCol").fadeOut(0); $("#Menu").fadeOut(0); $("#Tag").fadeOut(0); $("#Links").fadeOut(0); $("#Archive").fadeOut(0); $("#Authors").fadeOut(0); }); }); </script> </head> <body> <center> <div id="Granny"> <div id="HeaderCont"><-BlogTitle-></div> <div id="HeaderInn"><-BlogDescription-></div> <div id="SideCol"> <div class="Title" id="MenuT" style="background:transparent url(http://s3.picofile.com/file/7877992903/257_1.png) no-repeat;">Menu</div> <div class="Title" id="AboutT" style="background:transparent url(http://s2.picofile.com/file/7877993545/257_2.png) no-repeat;">About</div> <div class="Title" id="AuthorsT" style="background:transparent url(http://s3.picofile.com/file/7877994515/257_3.png) no-repeat;">Authors</div> <div class="Title" id="CatT" style="background:transparent url(http://s2.picofile.com/file/7877995050/257_4.png) no-repeat;">Cat.s</div> <div class="Title" id="TagT" style="background:transparent url(http://s2.picofile.com/file/7877995478/257_5.png) no-repeat;">Tags</div> <div class="Title" id="ArchiveT" style="background:transparent url(http://s3.picofile.com/file/7877995799/257_6.png) no-repeat;">Archive</div> <div class="Title" id="LinksT" style="background:transparent url(http://s1.picofile.com/file/7877996448/257_7.png) no-repeat;">Links</div> <div class="Title" id="MainT" style="background:transparent url(http://s2.picofile.com/file/7877996983/257_8.png) no-repeat;">Posts</div> <div class="Title" id="OtherT" style="background:transparent url(http://s3.picofile.com/file/7877997311/257_9.png) no-repeat;">Codes</div> </div> <div id="Display"> <div class="Box" id="Menu"> <li><a href="<-BlogUrl->">Home Page</a></br> <li><a href="<-BlogUrl->/profile">MY Profile</a></br> <li><a href="<-BlogUrl->/links">Daily Links</a></br> <li><a href="<-BlogUrl->/posts">All Posts</a></br> <li><a href="http://templateWorld.blogfa.com">Design</a> </div> <div class="Box" id="About"> <img src="<-BlogPhotoLink->"></br> <-BlogAbout-> </div> <div class="Box" id="Authors"> <BlogAuthors> <li><a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a> </BlogAuthors> </div> <div class="Box" id="Cat"> <BlogCategories> <li><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a> </BlogCategories> </div> <div class="Box" id="Tag"> <BlogTags> <li><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a> </BlogTags> </div> <div class="Box" id="Links"> <BlogLinks> <li><a href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a> </BlogLinks> </div> <div class="Box" id="Archive"> <BlogArchive> <li><a href="<-ArchiveLink->" target="_blank" ><-ArchiveTitle-></a> </BlogArchive> </div> <div class="Box" id="Other"> <-BlogCustomHtml-> </div> <!-- ==================== Main Column ==================== --> <div id="MainCol"> <BLOGFA> <div class="OnePost"> <div class="TopPost"> <-PostTime-> , <-PostDate-> , <-PostAuthor-> </div> <div class="TitleHeaderPost">~ <a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div> <div class="MidPost"> <div class="PostTextBody"><-PostContent-></div> <BlogPostTagsBlock><br>Tag's: <BlogPostTags separator=","><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a> </BlogPostTags></BlogPostTagsBlock></br> </div> <div class="BotPost"> <BlogExtendedPost> <a href="<-PostLink->">MORE</a> , </BlogExtendedPost> <BlogComment> <script language="javascript" type="text/javascript">GetBC("<-PostId->");</script> </BlogComment> </div> </div> <div class="PostSep"></div> </BLOGFA> </div> </div> </div> </center> </body> </html>